Python Class – Beginner to Advanced | Dung Lai Lap Trinh – Free Course

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Lớp học bao gồm các bài giảng tỉ lệ về những kiến ​​thức sau, kèm theo một số bài tập ví dụ và minh hoạ để các bạn luyện tập:

1️⃣ Terminal, cài đặt, sử dụng Python và cmd

2️⃣ Kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu và các biến cơ bản

3️⃣ If other, boolean, câu lệnh điều kiện

4️⃣ For while, loop và các biến đổi liên quan

5️⃣ Hàm, hàm, tham biến đối số tham số, giá trị trả về giá trị trả về

6️⃣ Liệt kê, liệt kê, lưu trữ nhiều dữ liệu có hệ thống

7️⃣ FileIO, đọc dữ liệu vào file bên ngoài

8️⃣ Lớp, cách sử dụng lớp, hàm trong lớp và biến trong lớp để tổng hợp và rút gọn mã

9️⃣ Cách nhìn mã một cách tổng thể theo chức năng và cách sử dụng

🔟GUI, làm đồ họa với pygame

—>Comment bên dưới để mình cập nhật thêm video bài học nhé

Show More

What Will You Learn?

  • Hiểu rõ cách sử dụng python và tự làm được một số chương trình phức tạp đòi hỏi kết hợp nhiều kiến thức nền tảng khác nhau
  • Nắm rõ kiến thức nền tảng để học các mảng nâng cao khác như AI, Mobile, Web, IOT, Data.
  • Luyện tập tư duy sửa lỗi và suy nghĩ giải quyết vấn đề
  • Biết cách sử dụng và cài đặt những thư viện trong python

Course Content

Cài đặt phần mềm

Lệnh điều kiên if else – Kiểu dữ liệu

Vòng lặp for và while

Hàm – function

Bài tập tính tiền sử dụng function

Dùng function để rút gọn code

File IO – List

Class

Tập sửa lỗi

Tạo playlist với 7 menu

Làm GUI cơ bản với Pygame

Tạo GUI playlist

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap